Language Center - menu close button

Επίπεδo: Υψηλό Επίπεδο

Class Advanced
Στο επίπεδο αυτό οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα για να δώσουν πτυχίο επιπέδου C1 (Αdvanced) που αντιστοιχεί σε Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας από τον Α.Σ.Ε.Π. Η επιλογή των μαθημάτων εξαρτάται από το πτυχίο που θα επιλέξουν να δώσουν οι σπουδαστές . Η διδασκαλία της γραμματικής, η μελέτη κειμένων, τα προφορικά, το ακουστικό και η έκθεση οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Απαραίτητη είναι και η διδασκαλία των Practice Tests ως ξεχωριστό μάθημα κάθε εβδομάδα. Η παρακολούθηση των οπτικοακουστικών προγραμμάτων που διαθέτει το κέντρο μας και η μελέτη της λογοτεχνίας ενισχύουν τις γνώσεις των μαθητών και σε αυτό το επίπεδο σε μεγάλο βαθμό.

Class Proficiency
Η καινοτομία του Κέντρου μας σε αυτό το επίπεδο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι σπουδαστές μας ολοκληρώνουν την τάξη αυτή μόνο σε μια σχολική χρονιά. Ενώ η περίοδος που απαιτείται συνήθως για την τάξη του Proficiency είναι γύρω στα δύο χρόνια, στο Κέντρο μας κάθε σπουδαστής ανεξαρτήτου ηλικίας, ενήλικας ή έφηβος, είναι σε θέση να ολοκληρώσει την τάξη μέσα σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης είναι βασικό να τονίσουμε ότι ακολουθώντας το πρόγραμμα του Κέντρου μας, στην Γ’ Γυμνασίου οι μαθητές μπορούν με άνεση να δώσουν τις εξετάσεις του Proficiency.
ΟΙ σπουδαστές έχουν έξι ώρες μάθημα την εβδομάδα. Μία ώρα γραμματική, δύο ώρες μελέτη κειμένων (Coursebook) και τέσσερεις ώρες Practice Tests, διεξοδική μελέτη και εξάσκηση του πτυχίου στη μορφή που εξετάζεται. Οι καθηγητές που διδάσκουν σε αυτό το επίπεδο είναι κυρίως Αγγλόφωνοι, με πολυετή πείρα, κατάρτιση και εμπειρία στο συγκεκριμένο πτυχίο. Κάθε δύο εβδομάδες οι μαθητές θα πρέπει να έρχονται στο χώρο μας επιπλέον για να κάνουν Practice Tests και Past Papers. Ολοκληρώνοντας κάθε τεστ, ο κάθε μαθητής ξεχωριστά περνάει από το στάδιο της αξιολόγησης . Ακολουθεί συνάντηση με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του, όπου συζητούν τα λάθη , την δυνατότητα εξέλιξης του μαθητή και κατ΄επέκταση την επιτυχία του στις εξετάσεις. Επίσης, στο Κέντρο μας πραγματοποιούνται και συναντήσεις με καθηγητές που υπήρξαν εξεταστές και διεξάγονται προφορικά τεστ για τους υποψηφίους έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν μια πλήρη εικόνα των εξετάσεων. Σε φιλικό περιβάλλον και με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, η διδασκαλία με Interactive Multimedia Προγράμματα προσφέρουν ευχάριστη και υψηλής ποιότητας μάθηση στους μαθητές ακόμα και σε αυτό το επίπεδο.

-------------------------------------------

Τα πτυχία πάντα αποτελούν κίνητρο για τους σπουδαστές (external motivation) αλλά στόχος του κέντρου μας είναι να μην γίνονται αυτοσκοπός. Οπωσδήποτε η αγάπη για τη γλωσσά (internal motivation) θέλουμε να γίνει το βασικότερο κίνητρο των παιδιών και η ικανότητα να μιλούν με άνεση και να καταλαβαίνουν την Αγγλική, όπως και κάθε άλλη ξένη γλωσσά.

Γενικές Πληροφορίες
Το Κέντρο μας λειτουργεί όλο τον χρόνο με εξαίρεση τις τελευταίες δεκαπέντε μέρες του Αυγούστου. Η χειμερινή περίοδος ξεκινάει το Σεπτέμβρη και ολοκληρώνεται το Μάιο και η καλοκαιρινή ξεκινάει τον Ιούνιου και ολοκληρώνεται 15 Αυγούστου. Το καλοκαίρι λειτουργούν όλα τα τμήματα για όλες τις γλώσσες. Για την τάξη των Juniors υπάρχει επιπλέον ειδικό καλοκαιρινό πρόγραμμα όπου μπορούν να ολοκληρωθούν οι τάξεις από Ιούνιο μέχρι Ιούλιο ώστε οι μικροί μας μαθητές να έχουν τον μήνα Αύγουστο ελεύθερο.
Αξίζει επίσης να τονίσουμε ότι όλοι οι καθηγητές του Κέντρου μας μια καθορισμένη ώρα την εβδομάδα σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι διαθέσιμοι για τους γονείς αλλά και για τους μαθητές. Την «Ώρα καθηγητή», όπως εμείς την ονομάζουμε, οι μαθητές μπορούν να έρχονται στο Κέντρο μας για τυχόν απορίες που προκύπτουν, για έξτρα βοήθεια που χρειάζονται, για κάλυψη της ύλης σε περίπτωση απουσίας ή και για οποιαδήποτε συζήτηση που θα επιθυμούσαν να κάνουν με τον καθηγητή τους για οτιδήποτε τους απασχολεί.
Αλλά και οι γονείς μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο μας για να ρωτήσουν για την πρόοδο των παιδιών τους ή για να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα αφορά την συμπεριφορά των παιδιών τους.