Language Center - menu close button

Πιστοποιητικά: PTEGeneral Level 3

Το PTE General - Level 3 (Upper Intermediate)
Το PTE Level 3 αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.
Η Pearson Language Tests παρέχει εξετάσεις για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της χρήσης της αγγλικής γλώσσας από μαθητές άλλων γλωσσών. Διεξάγουμε τις εξετάσεις Pearson Test of English General (PTE General) σε συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης της Μεγάλης Βρετανίας την Edexcel (Μια εταιρεία της Pearson).

Η London Exams Hellas ιδρύθηκε το 2003 και είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Edexcel International-Pearson Language Tests στην Ελλάδα για τις εξετάσεις PTE General. Οι εξετάσεις PTE General διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα δύο φορές το χρόνο, κάθε Δεκέμβριο και Μάϊο με αποκλειστικό φορέα διεξαγωγής την Palso.


Το PTE αποτελείται από τέσσερα μέρη διάρκειας, 2 ωρών και δεν υπάρχει διαχωριστικό διάλειμμα μεταξύ των μερών της εξέτασης:

ΕνότητεςΠεριγραφή ΕνότηταςΧρονική Διάρκεια
1)Listening Comprehension 20 ερωτήσεις &μια ορθογραφία
2)Reading 25 ερωτήσεις2 ώρες
3)Writing2 θέματα
4)Speaking4 στάδια
5)Speaking 4 σταδια

Πιο αναλυτικά:Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, Reading, Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται την ίδια μέρα. Το τελευταίο μέρος, δηλαδή τα προφορικά, πραγματοποιούνται την ίδια μέρα των γραπτών εξετάσεων, είτε την επόμενη μέρα, είτε το επόμενο Σαββατοκύριακο από τις γραπτές εξετάσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που συμμετέχουν.
1) Listening:Η ακουστική εξέταση αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος (Κατανόηση προφορικού λόγου) υπάρχουν δέκα μικροί ηχογραφημένοι μονόλογοι ή διάλογοι που οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν με τρεις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Στο δεύτερο μέρος (Ορθογραφία) οι εξεταζόμενοι ακούν ένα εκφωνητή να μιλάει και πρέπει να αποδώσουν γραπτώς ότι ακριβώς λέει με σωστή ορθογραφία. Το ακουστικό κομμάτι ακούγεται δυο φορές. Την δεύτερη φορά με παύσεις, δίνοντας χρόνο στους υποψηφίους να γράφουν λέξη-λέξη αυτά που ακούν. Στο τρίτο μέρος (Κατανόηση προφορικού λόγου) οι υποψήφιοι ακούν δύο ηχογραφήσεις, είτε μονολόγους είτε διαλόγους, και συμπληρώνουν τα πέντε κενά σε κάθε ηχογράφηση σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν ακούσει, δηλαδή απαντούν στο σύνολο δέκα ερωτήσεις.

2)Reading:To Reading αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από πέντε μικρά κειμενάκια με ένα κενό το καθένα και ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει μια από τις τρεις προτεινόμενες επιλογές. Το δεύτερο μέρος ο υποψήφιος διαβάζει ένα κείμενο και απαντάει πέντε ερωτήσεις ή συμπληρώνει πέντε προτάσεις από τις τρεις προτεινόμενες επιλογές που του δίνονται για κάθε ερώτηση. Το τρίτο μέρος της εξέτασης αυτής αποτελείται από δύο κείμενα όπου οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν οχτώ ερωτήσεις δίνοντας μια μονολεκτική απάντηση ή μια σύντομη απάντηση. Τέλος στο τέταρτο μέρος ο υποψήφιος διαβάζει ένα κείμενο και χρησιμοποιεί πληροφορίες από αυτό το κείμενο για να συμπληρώσει επτά κενά σε προτάσεις που αναφέρονται στο κείμενο.

3)Writing: Η εξέταση της παραγωγή γραπτού λόγου γίνεται σε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι 90-120 λέξεις και είναι e-mail, επίσημο ή φιλικό, βασισμένο σε πληροφορίες που δίνονται στο τελευταίο κείμενο του Reading. To δεύτερο θέμα είναι 150-200 λέξεις όπου ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει ένα από τα δύο προτεινόμενα θέματα. Η μορφή και η δομή του θέματος μπορεί να είναι πληροφοριακή (πχ. φυλλάδιο, κριτική σε καταχώρηση, άρθρο, οδηγίες), κριτική (πχ.κριτική-review, αναφορά-report, έκθεση ιδεών-essay) ή αναλυτική (πχ.essay, analysis of issue of argument, explanation).

4)Speaking: Στην προφορική εξέταση ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται ατομικά και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 7 λεπτά. Η προφορική εξέταση αποτελείται από 4 μέρη. Το πρώτο ενάμισι περίπου λεπτό ο υποψήφιος καλείται να δώσει βασικές προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό του και τα ενδιαφέροντα του (Sustained Monologue-Συνεχής Μονόλογος). Στην δεύτερη φάση της προφορικής εξέτασης που διαρκεί περίπου δύο λεπτά ο υποψήφιος καλείται να συζητήσει με τον εξεταστή ένα ερώτημα αναπτύσσοντας επιχειρήματα και αντίλογο (Discussion-Συζήτηση). Στο τρίτο στάδιο της προφορικής εξέτασης, όπου διαρκεί περίπου ενάμισι λεπτό, ο υποψήφιος πρέπει να μιλήσει για δυο εικόνες που σχετίζονται θεματικά, να τις περιγράψει και να απαντήσει ένα σχετικό ερώτημα του εξεταστή με τις εικόνες (Picture Description-Περιγραφή Εικόνας). Τέλος, στο τέταρτο στάδιο διάρκειας δύο λεπτών, ο υποψήφιος εμπλέκεται σε ένα παιχνίδι ρόλων με τον εξεταστή ( Role Play Παιχνίδι Ρόλων). Υπάρχει ένα υποτιθέμενο πρόβλημα και πρέπει ο υποψήφιος να δείξει την ικανότητα του να χειρίζεται το λόγο σωστά και να ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους καταστάσεις (πχ. αγόρασες ένα ακριβό υπολογιστή από ένα κατάστημα και όταν άνοιξες το κουτί συνειδητοποίησες ότι η οθόνη είναι σπασμένη. Ο εξεταστής υποδύεται τον πωλητή και ο υποψήφιος τον πελάτη που πηγαίνει στο κατάστημα για να ζητήσει τα χρήματα του πίσω). Με το τέταρτο στάδιο ολοκληρώνεται η προφορική εξέταση συνολικής διάρκειας επτά λεπτών.

Τα γραπτά συνολικά παίρνουν 75 βαθμούς (30 Listening, 25 Reading και 20 Writing) και τα προφορικά 25, δηλαδή η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά στην κλίμακα του 100. Η βάση των εξετάσεων είναι περίπου 50% του συνολικού βαθμού της γραπτής και προφορικής εξέτασης. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα πέντε με οχτώ εβδομάδες μετά την ημέρα των εξετάσεων.


Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.pearsonpte.com/PTEGENERAL