Language Center - menu close button

Πιστοποιητικά: ECPE (Proficiency)

To πτυχίο του ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος και αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ) όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες(CEFR). Οι κάτοχοι του έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν την επάρκεια για την διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης τo ECPE αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και είναι το ανώτατο επίπεδο που μπορεί να αποκτήσει υποψήφιος στην Ελλάδα.

Το ECPE αποτελείται από τέσσερα μέρη διάρκειας ,2 ωρών και 20-25΄:

ΕνότητεςΠεριγραφή Ενότητας Χρονική Διάρκεια
1)Listening Comprehension 50 ερωτήσεις 35-40΄
2)GCVR 120 ερωτήσεις75΄
3)Writing 1 θέμα30΄
4)Speaking5 στάδια25-35΄


Πιο αναλυτικά:
Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GCVR, Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται την ίδια μέρα. Το τελευταίο μέρος, δηλαδή τα προφορικά, πραγματοποιούνται την ίδια μέρα των γραπτών εξετάσεων, σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη αυτών ημερομηνία.

1) Listening Comprehension:Η ακουστική εξέταση αποτελείται από τρία μέρη και διαρκεί 35-40 λεπτά. Στο πρώτο μέρος υπάρχει ένας σύντομος ηχογραφημένος διάλογος που ακολουθείται από 3 επιλογές. Στο δεύτερο μέρος υπάρχει μια ηχογραφημένη ερώτηση η οποία ακολουθείται από τρεις ερωτήσεις. Τέλος, το τρίτο μέρος αποτελείται από τρεις ηχογραφημένες ομιλίες ακολουθούμενες από ηχογραφημένες ερωτήσεις κατανόησης. Στην κατανόηση προφορικού λόγου δεν χρησιμοποιούνται τοπικές ή άλλες διάλεκτοι αλλά οι υποψηφίου ακούν μονολόγους ή διαλόγους από ομιλητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι τα Αγγλικά στην αμερικανική εκδοχή τους.

2)GCVR:Η γραμματική, το cloze, το λεξιλόγιο και η κατανόηση γραπτών κειμένων δίνεται με την μορφή 120 ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών διάρκειας 75 λεπτών. Το πρώτο μέρος της γραμματικής συμπεριλαμβάνει 40 προτάσεις με κενά, ακολουθούμενες από επιλογές λέξεων και φράσεων, όπου μόνο μια επιλογή είναι γραμματικά σωστή. Στο δεύτερο μέρος του cloze οι υποψήφιοι επιλέγουν μια από τις τέσσερις συνολικά λέξεις που τους δίνονται για να συμπληρώσουν ένα κείμενο με κενά. Το τρίτο μέρος της εξέτασης είναι το λεξιλόγιο που αποτελείται από 40 ελλιπείς προτάσεις ακολουθούμενες από επιλογές λέξεων ή φράσεων όπου μόνο η μία είναι σωστή. Τέλος το τελευταίο μέρος έχει τέσσερα διαφορετικά κείμενα τα οποία ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης. Τα κείμενα αφορούν διαφορετικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος και όλα ακολουθούνται από 5 ερωτήσεις κατανόησης με τη μορφή πολλαπλών επιλογών.

3)Writing: Η εξέταση της παραγωγή γραπτού λόγου γίνεται σε ένα θέμα. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μεταξύ δυο θεμάτων. Οι υποψήφιοι έχουν 30 λεπτά στην διάθεση τους για να γράψουν μιάμιση με δυο σελίδες. Ένα γεγονός η μια γνώμη αναφέρεται σύντομα σε κάθε θέμα με μια ερώτηση για να παρακινήσει τον υποψήφιο να αναπτύξει το θέμα.

4)Speaking: Οι υποψήφιος συνομιλούν με τον εξεταστή σε θέματα που είναι προκαθορισμένα από το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του πανεπιστημίου του Michigan και εξετάζονται ζευγάρια ή και καμιά φορά τρεις μαζί. Η προφορική εξέταση αποτελείται από 5 μέρη. Τα πρώτα λεπτά ο κάθε υποψήφιος καλείται να δώσει βασικές προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό του και έτσι γίνεται ένα 'warming up' ώστε οι υποψήφιοι να έχουν την δυνατότητα να μιλήσουν μεταξύ τους αλλά και με τον εξεταστή και να αισθανθούν άνετα και οικεία. Στην δεύτερη φάση της προφορικής εξέτασης που διαρκεί περίπου πέντε με επτά λεπτά, οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να δείξουν την ικανότητα τους να παράγουν και να κατανοούν εκτεταμένο λόγο. Αφού παρουσιάσουν κάποιες πληροφορίες που τους έχουν δοθεί, πρέπει να προτείνουν την άποψη τους επιχειρηματολογώντας. Στο τρίτο στάδιο της προφορικής εξέτασης, όπου διαρκεί περίπου πέντε με επτά λεπτά, οι υποψήφιοι πρέπει να εμπλακούν σε μια συζήτηση και τέλος να καταλήξουν για το θέμα που αναλύουν. Στο τέταρτο στάδιο, που διαρκεί επίσης πέντε με επτά λεπτά, οι εξεταζόμενοι πρέπει να προετοιμάσουν και να κάνουν μια μικρή επίσημη παρουσίαση των επιχειρημάτων τους με σκοπό να πείσουν τον εξεταστή, που παίρνει το ρόλο ενός επίσημου προσώπου, ότι η επιλογή τους είναι η καλύτερη. Τέλος, στο τελευταίο στάδιο της προφορικής εξέτασης, όπου διαρκεί επίσης περίπου πέντε με επτά λεπτά, οι υποψήφιοι πρέπει να διεξάγουν μια συνομιλία σε επίσημο ύφος παρουσιάζοντας τις θέσεις τους με ισχυρά επιχειρήματα και στην συνέχεια ο εξεταστής τους θέτει ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν για να υπερασπιστούν τις απόψεις τους.

Για να περάσει ο υποψήφιος κάθε ενότητα θα πρέπει να έχει μια από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες επίδοσης που θεωρούνται επιτυχείς: Υψηλή Επιτυχής Επίδοση (HP) - Επιτυχής Επίδοση (P) - Χαμηλή Επιτυχής Επίδοση (LP) ενώ οι δύο κατηγορίες επίδοσης που θεωρούνται μη επιτύχεις είναι: Οριακή Μη Επιτυχής Επίδοση (BF) - Μη Επιτυχής Επίδοση (F). Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν σε όλα τα μέρη της εξέτασης έχουν φυσικά επιτυχία στις εξετάσεις. Οι εξεταζόμενοι που επιτυγχάνουν σε τρεις ενότητες με LP (ή υψηλότερο) και λαμβάνουν βαθμολογία όχι χαμηλότερη του BF σε μια ενότητα θα αποκτούν το πιστοποιητικό ECPE (Η αλλαγή αυτή ισχύει από την εξεταστική περίοδο του Μαΐου του 2009). Η βάση είναι 65% στο Listening και GCVR. Το Speaking και to Writing βαθμολογούνται με κλίμακα A-D όπου από το A-C είναι επιτυχή αποτελέσματα ενώ με το βαθμό D θεωρείται ότι ο υποψήφιος έχει αποτύχει. Η βάση είναι 65% και βαθμολογία βγαίνει αθροιστικά.

To πανεπιστήμιο του Michigan ανακοίνωσε αλλαγές στο GVR και Listening από τον Mάιο του 2013.

Με αυτές τις αλλαγές:

 • Η γλώσσα των κειμένων στις ενότητες GVR και Listening θα είναι πιο αντιπροσωπευτική εκείνης που χρησιμοποιείται σε δημόσιους, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς χώρους.
 • Οι υποψήφιοι θα έρχονται σε επαφή με ευρεία ποικιλία θεμάτων και ειδών προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν ερωτήσεις στο Listening πριν τις ακούσουν και να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για το GVR .

Οι αλλαγές είναι οι παρακάτω:

Eνότητα GVR, μέρος Reading:

 • Οι δραστηριότητες με τις διαφημίσεις και τα μεγαλύτερου μήκους κείμενα δεν θα ισχύουν.
 • Από το Μάιο 2013, αντί των ανωτέρω, θα υπάρχουν δύο σύντομα κείμενα με πέντε ερωτήσεις το καθένα και τέσσερα κείμενα, συνολικού μήκους περίπου 550 λέξεων, με δέκα συνολικά ερωτήσεις που θα εξετάζουν το περιεχόμενο των κειμένων.
 • H συνολική διάρκεια της ενότητας GVR θα αυξηθεί σε 90 λεπτά από 80 λεπτά.
 • Τα μέρη Grammar και Vocabulary του GVR του ECCE θα μείνουν ως έχουν.

Eνότητα Listening, μέρος 2:

 • Δεν θα ισχύει η ραδιοφωνική συνέντευξη σχετικά με ένα θέμα που ακούγεται σε μέρη με ερωτήσεις να ακολουθούν το κάθε μέρος.
 • Από το Μάιο 2013, η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντικαθίσταται από τέσσερις σύντομες ομιλίες σε διαφορετικά θέματα, από έναν ομιλητή και με διάρκεια περίπου ενάμισι λεπτό η καθεμία. Μετά από την κάθε ομιλία θα ακολουθούν τέσσερις, πέντε ή έξι ερωτήσεις που θα εμφανίζονται και εκτυπωμένες στα booklet των υποψηφίων.
 • Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου 30 δευτερόλεπτα να διαβάσουν τις ερωτήσεις πριν την εκφώνηση της κάθε ομιλίας.
 • Συνολικά, θα υπάρχουν 20 ερωτήσεις για το μέρος 2, όπως και στην παρούσα μορφή του τεστ.
 • Το μέρος 1 της ενότητας Listening του ECCE θα παραμείνει ως έχει.
 • Η συνολική διάρκεια της ενότητας Listening θα παραμείνει ως έχει (συνολικά 50 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σε 30 λεπτά).


Αρχές του συστήματος αξιολόγησης των εξετάσεων ECCE (σε ισχύ από το Μάρτιο του 2014):

Τα αποτελέσματα όλων των ενοτήτων ECCE ανακοινώνονται με τις ακόλουθες πέντε αλφαβητικές κλίμακες και τις αντίστοιχες αριθμητικές κλίμακες:

Αλφαβητική κλίμακα

Αριθμητική κλίμακα

Honors (H)

840-1000

Pass (P)

750-835

Low Pass (LP)

650-745

Borderline Fail (BF)

610-645

Fail (F)

0-605

 • Αποκτούν το ECCE οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες ίσο ή ανώτερο του 650.
 • Αποκτούν το ECCE με τη διάκριση «with Honors» οι υποψήφιοι που λαμβάνουν βαθμολογία σε όλες τις ενότητες ίση ή ανώτερη του 840.
 • Δεν αποκτούν το ECCE οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες κατώτερο του 650.
 • Δεν αποκτούν το ECCE οι υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν σε μία ή περισσότερες ενότητες της εξέτασης. Η πιθανή επιτυχής επίδοσή τους σε όσες ενότητες συμμετείχαν δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
 • Το Πανεπιστήμιο του Michigan επιτρέπει σε υποψηφίους με ειδικές ικανότητες να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό ειδικές συνθήκες ή με τροποποιήσεις.

Για την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου (Writing and Speaking) οι υποψήφιοι βαθμολογούνται με το σύστημα της κλίμακας των πέντε βαθμών.

Συγκεκριμένα για τα προφορικά (Speaking ) μετράει η ομιλία και η ανάπτυξη αλληλεπίδρασης (Discourse and interaction Development), λειτουργική ποικιλία( Functional Range), και ακουστική κατανόηση( Listening Comprehension). Επίσης, ο γλωσσολογικός πλούτος (Linguistic Resource),ποικιλία και ακρίβεια γραμματικής και λεξιλογίου ( Range and Accuracy grammar and vocabulary). Τέλος, η απόδοση και κατανόηση γραμματικής και λεξιλογίου (Delivery and Grammar Vocabulary Intelligibility).

Για την έκθεση (writing) μετράει η ρητορική (Rhetoric ), γραμματική/σύνταξη ( Grammar/Syntax ) και το λεξιλόγιο (Vocabulary).

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hau.gr/hau/el/exams-ecce.html