Language Center - menu close button

Επίπεδo: Βασικό Επίπεδο

Class A (Beginner)
Στην τάξη αυτή (Από Γ΄ Δημοτικού) οι μαθητές έχουν 4 ώρες μάθημα την εβδομάδα. Δυο ώρες αφιερώνονται εβδομαδιαίως στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου με βιβλία που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέρονται των παιδιών, με την ανάθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών (projects), με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα που ενισχύουν την ακουστική κατανόηση, με τη χρήση του διαδραστικου πίνακα και με τη συχνή επανάληψη της ύλης. Η λογοτεχνία υπάρχει ήδη από τα πρώτα βήματα των μικρών μαθητών μας, γιατί καθιστά την διαδικασία της εκμάθησης ευχάριστη και αποτελεσματική. Στο στάδιο αυτό εδραιώνεται η γνώση της γραμματικής που έχουν αποκτήσει οι μαθητές και καλούνται να ανταποκριθούν σε δυσκολότερες ασκήσεις με μία ώρα κάθε εβδομάδα. Οι μαθητές κάνουν επανάληψη των χρόνων από την αρχή και στην τάξη αυτή μαθαίνουν έως και τον Παρακείμενο. Το νέο λεξιλόγιο σε αυτό το επίπεδο ανέρχεται στις 1000 λέξεις. Τέλος, μια ώρα την εβδομάδα αφιερώνεται στην εξάσκηση της γλώσσας με τη χρήση υπολογιστών όπου συνδυάζεται η μελέτη κειμένων, με ήχο, εικόνα, με ασκήσεις γραμματικής, λεξιλογίου και προφοράς.

Class B (Elementary)
Οι μαθητές(Από Δ΄ Δημοτικού) παρακολουθούν εβδομαδιαίως δυο δίωρα μαθήματα. Στην τάξη αυτή οι ώρες που τα παιδιά ασχολούνται με την κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου αυξάνονται από δύο σε τρεις. Η γραμματική παραμένει μια ώρα εβδομαδιαίως. Τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να έρχονται επιπλέον ώρες και να παρακολουθούν διάφορα προγράμματα με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για εξάσκηση της γλώσσας τα οποία, μετά από συνεννόηση και καθοδήγηση για τον τρόπο λειτουργίας, μπορούν να γίνονται και από το σπίτι. Το Coursebook διδάσκεται τρείς ώρες την εβδομάδα και η γραμματική μια ώρα. Στο στάδιο αυτό καλύπτονται πιο σύνθετα γραμματικά φαινόμενα, ακόμα και η παθητική φωνή, όπου σε συνδυασμό με το λεξιλόγιο, περίπου στις 1050 καινούριες λέξεις, εξοικειώνουν τους μαθητές ακόμα περισσότερο με την Αγγλική γλώσσα. Τα επιπλέον σύγχρονα οπτικοακουστικά προγράμματα και η διδασκαλία της Αγγλικής λογοτεχνίας εμπλουτίζουν τις γνώσεις των μαθητών.

Class C (Pre-Intermediate)
Οι μαθητές (Από Ε΄ Δημοτικού) σε αυτό το επίπεδο παρακολουθούν μαθήματα με αγγλόφωνο καθηγητή μία ώρα την εβδομάδα. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξάσκηση του προφορικού λόγου και αυτός ο στόχος μας ενισχύεται με διάφορα (projects) εργασίες που προετοιμάζουν οι μαθητές σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Το πρόγραμμα ενισχύεται με δίωρο πρόγραμμα Coursebook, δηλαδή κατανόησης κειμένων ποικίλου περιεχομένου, και εβδομαδιαίο μάθημα γραμματικής. Μεγάλη έμφαση δίνεται στο στάδιο αυτό και στην παραγωγή γραπτού λόγου με βιβλίο που αναφέρεται αναλυτικά στην δομή της έκθεσης. Η γραμματική σχεδόν ολοκληρώνεται και το λεξιλόγιο ενισχύεται με 1200 καινούριες λέξεις. Τέλος, τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα που συμπεριλαμβάνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύουν την προφορική και ακουστική ικανότητα των μαθητών.

Class D (Intermediate)
Η τάξη αυτή (Από ΣΤ΄ Δημοτικού) είναι η τελευταία του πρώτου επιπέδου. Ο κύριος στόχος σε αυτά τα επίπεδα είναι η ολοκλήρωση της εκμάθησης των βασικών δομών της Αγγλικής γλώσσας. Ολοκληρώνοντας την τάξη αυτή, οι μαθητές είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα Αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής. Το πρόγραμμα εβδομαδιαίως συμπεριλαμβάνει δίωρο μάθημα Coursebook, μια ώρα το μάθημα της γραμματικής και μια ώρα με αγγλόφωνο καθηγητή όπου οι μαθητές εξασκούν τον προφορικό τους λόγο. Τόσο η εξάσκηση του προφορικού λόγου, όσο και το εκτεταμένο πλέον λεξιλόγιο που πρέπει να μάθουν οι μαθητές, που ανέρχεται περίπου στις 2000 λέξεις, τους δίνει την δυνατότητα να αποκτήσουν ευχέρεια στον αγγλικό λόγο. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή γραπτού λόγου και στις διαφορετικές μορφές εκθέσεων που πρέπει να γράφουν οι σπουδαστές. Τέλος και σε αυτό το επίπεδο το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό μέσω των οπτικοακουστικών προγραμμάτων που διαθέτει το κέντρο μας και η μελέτη της λογοτεχνίας ενισχύουν τις γνώσεις των μαθητών.

-------------------------------------------

Τα πτυχία πάντα αποτελούν κίνητρο για τους σπουδαστές (external motivation) αλλά στόχος του κέντρου μας είναι να μην γίνονται αυτοσκοπός. Οπωσδήποτε η αγάπη για τη γλωσσά (internal motivation) θέλουμε να γίνει το βασικότερο κίνητρο των παιδιών και η ικανότητα να μιλούν με άνεση και να καταλαβαίνουν την Αγγλική, όπως και κάθε άλλη ξένη γλωσσά.

Γενικές Πληροφορίες
Το Κέντρο μας λειτουργεί όλο τον χρόνο με εξαίρεση τις τελευταίες δεκαπέντε μέρες του Αυγούστου. Η χειμερινή περίοδος ξεκινάει το Σεπτέμβρη και ολοκληρώνεται το Μάιο και η καλοκαιρινή ξεκινάει τον Ιούνιου και ολοκληρώνεται 15 Αυγούστου. Το καλοκαίρι λειτουργούν όλα τα τμήματα για όλες τις γλώσσες. Για την τάξη των Juniors υπάρχει επιπλέον ειδικό καλοκαιρινό πρόγραμμα όπου μπορούν να ολοκληρωθούν οι τάξεις από Ιούνιο μέχρι Ιούλιο ώστε οι μικροί μας μαθητές να έχουν τον μήνα Αύγουστο ελεύθερο.
Αξίζει επίσης να τονίσουμε ότι όλοι οι καθηγητές του Κέντρου μας μια καθορισμένη ώρα την εβδομάδα σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι διαθέσιμοι για τους γονείς αλλά και για τους μαθητές. Την «Ώρα καθηγητή», όπως εμείς την ονομάζουμε, οι μαθητές μπορούν να έρχονται στο Κέντρο μας για τυχόν απορίες που προκύπτουν, για έξτρα βοήθεια που χρειάζονται, για κάλυψη της ύλης σε περίπτωση απουσίας ή και για οποιαδήποτε συζήτηση που θα επιθυμούσαν να κάνουν με τον καθηγητή τους για οτιδήποτε τους απασχολεί.
Αλλά και οι γονείς μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο μας για να ρωτήσουν για την πρόοδο των παιδιών τους ή για να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα αφορά την συμπεριφορά των παιδιών τους.