Κλεοπάτρα

Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Βόλο. Είναι απόφοιτη του Τουρκικής γλώσσας και φιλολογίας του τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστημίο TÖMER της Άγκυρας μένοντας ένα έτος στην Τουρκία. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Μετάφραση και Φιλολογία της Τουρκικής Γλώσσας» του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κατα τη διάρκεια των σπουδών της επέλεξε τη Διδακτική μέθοδο πρακτικής άσκησης και πρώτη ανάγνωση και γραφή των παρευξείνιων γλωσσών με ειδίκευση στην Τουρκική γλώσσα και Φιλολογία και τη συμμετοχή στο πειραμματικό-πρακτικό προγραμμα παράδοσης μαθητών.

Κατέχει επάρκεια  Τουρκικής γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας- Χορήγηση Άδειας διδασκαλίας από την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Είναι εκπαιδεύτρια τμήματος ενηλίκων στα ΚΔΒΜ (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης) Διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας στον τομέα Τουρκικά για τον τουρισμό επίπεδο Α1-Α2.

Έχει παρακολουθήσει επιμορφώσεις και σεμινάρια  για την εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης έχει συμμετάσχει σε συνέδριο με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Μετανάστευση-Διαχείρηση Συγκρούσεων και Παιδαγωγικής της Δημοκρατίας» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Παρακολούθηση σεμιναρίου « Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της Τουρκικής γλώσσας»

Παρακολούθηση μαθημάτων μετάφρασης και διερμηνείας της Τουρκικής Γλώσσας καθώς και πολλά σεμινάρια και επιμορφώσεις που αφορούν την εκπαίδευση και τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας.

Βασική της επιδίωξη είναι να προσφέρει με βάση το γνωστικό της αντικέιμενο στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς επίσης και να επικεντρωθεί  στο πεδίο της μετάφρασης της Τουρκικής γλώσσας καθότι αυτό το επιστημονικό κομμάτι αποτελεί μέρος της μεταπτυχιακής της εξειδίκευσης.

Η Τουρκική γλώσσα, έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για όσους αποφασίσουν να την ανακαλύψουν. Το αλφάβητο, η προφορά, οι ιδιαιτερότητες της συντακτικής δομής αλλά και τα οικεία στους Έλληνες ακούσματα την κάνουν ιδιαίτερα ελκυστική.

Η Τουρκική γλώσσα ανήκει στην οικογένεια των Αλταϊκών γλωσσών και αποτελεί την επίσημη γλώσσα της Τουρκίας. Ομιλείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης κυρίως από μετανάστες Τουρκικής καταγωγής, και στην Ελλάδα όμως συναντά κανείς αρκετούς γνώστες της γλώσσας και της Τουρκικής κουλτούρας.

Το σημερινό τουρκικό αλφάβητο έχει 29 γράμματα. Μία από τις ιδιαιτερότητες της Τουρκικής είναι ότι σε μία λέξη μπορούν να γίνουν πολλές προσθήκες και να μπουν πολλές καταλήξεις. Η επιλογή της κατάληξης εξαρτάται από το φωνήεν της τελευταίας συλλαβής. Έτσι η δομή της γλώσσας βασίζεται στο φαινόμενο της φωνηεντικής αρμονίας. Ο συγκολλητικός χαρακτήρας της Τουρκικής γλώσσας χρησιμοποιείται για να σχηματίσει νέες λέξεις από ρίζες ουσιαστικών και ρημάτων.

Η εκμάθηση της Τουρκικής γλώσσας έχει γνωρίσει σημαντική άνθιση τα τελευταία χρόνια. Ίσως να παίζει ρόλο το γεγονός ότι στη γειτονική χώρα δραστηριοποιούνται σήμερα περισσότερες από τετρακόσιες (400) μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, ελληνικών συμφερόντων. Πέρα από τους λόγους της απόστασης, η αύξηση της προτίμησης για τη γειτονική χώρα οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι η κουλτούρα και η νοοτροπία των Τούρκων μοιάζει πολύ με τη δική μας. Οι Έλληνες σπουδαστές και εργαζόμενοι δε νιώθουν τόσο μακριά από την πατρίδα, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη που αποτελεί πλέον μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη.

Η Κλεοπάτρα συμφωνεί με την φράση του  Αυστριακού φιλόσοφου Ludwig Wittgenstein:

«Βaşka bir dil konuştugumuz zaman dünyayı biraz farklı anlıyoruz»

«Όταν μιλάμε μιαν άλλη γλώσσα, αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο κάπως διαφορετικά».