Μάνθος

Ο Μάνθος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Φοίτησε στο 2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Αμέσως μετά το σχολείο, φεύγει για σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία, και συγκεκριμένα στο University of Salford στο Manchester για να σπουδάσει στο τμήμα ¨Ευρωπαϊκών Επιχειρησιακών Σπουδών”. 

 

Επιστρέφοντας στην αγαπημένη του Κρήτη και αφού ολοκληρώνει τη στρατιωτική του θητεία, τον κερδίζει η αγάπη του για τη διδασκαλία και η επαφή με τα παιδιά.  Έτσι από το 2005, ξεκινάει να διδάσκει αγγλικά σε κέντρο ξένων γλωσσών. Παράλληλα, ολοκληρώνει το τμήμα "Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Όλο αυτό το διάστημα, συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση, την επιμόρφωση και την εξέλιξη στον τομέα της διδασκαλίας. Ενδεικτικά: " Δυσλεξία και Ξένη Γλώσσα" διάρκειας 50 ωρών στο ΚΕΕΔ (Κέντρο Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων), Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός - NLP in Teaching, "Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών" από το Παγκρήτιο Συνέδριο ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και πολλά αλλά. 

 

Διατηρεί προσωπικό ιστολόγιο (blog) στο οποίο οι μαθητές ανταλλάζουν απόψεις στην αγγλική γλώσσα πάνω σε διάφορα επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα ενώ ταυτόχρονα μέσα από κινούμενα σχέδια επιχειρεί να εξηγήσει δύσκολα γραμματικά φαινόμενα με ευχάριστο τρόπο. Απώτερος σκοπός όλων αυτών είναι να αγαπήσουν οι μαθητές την αγγλική γλώσσα καθώς και η εξεύρεση νέων καινοτόμων μεθόδων ώστε το μάθημα των αγγλικών να γίνεται διασκεδαστικό, διαδραστικό, προσαρμοσμένο στις εκάστοτε μαθησιακές ανάγκες και δυσκολίες των μαθητών. 

 

"The limits of my language are the limits of my world." ‒ Ludwig Wittgenstein

Τα όρια της γλώσσας μου αποτελούν τα όρια του κόσμου μου." Λούντβιχ Βιτγκενστάιν