Κατερίνα

Η Κατερίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης. Η εκμάθηση των Αγγλικών ήταν έκδηλα ελκυστική ήδη από τη μικρή της ηλικία αλλά και το έργο της διδασκαλίας εν γένει της ασκούσε μια ιδιαίτερη γοητεία. Το Δεκέμβριο του 2002 έλαβε επιτυχώς μέρος στις εξετάσεις First Certificate in English από το University of Cambridge και το Μάρτιο του 2004 στις εξετάσεις Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου του Michigan.

Διαθέτοντας πια τα νόμιμα προσόντα για να διδάξει την Αγγλική γλώσσα, προχώρησε ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να διδάξει και την Ελληνική. Ξεκίνησε το πρόγραμμα σπουδών της στο Ρέθυμνο το Σεπτέμβριο του 2005 και τον Ιούλιο του 2009 ανακηρύχθηκε πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχοντας επιλέξει την κατεύθυνση της Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας. Όσον αφορά τις γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, έλαβε το 2008 το πιστοποιητικό ICT Intermediate C.

Το Σεπτέμβριο του 2009 άρχισε να εργάζεται σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Παράλληλα ασχολήθηκε με την εκμάθηση Αγγλικών και Ελληνικών σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Στην κατηγορία των σεμιναρίων της εντάσσεται το 2013 ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)» από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης διάρκειας 25 ωρών και το 2014 παρακολούθησε το πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης «Ρώσικη επιχειρηματική ορολογία» διάρκειας 70 ωρών.

Το 2015 παρακολούθησε σεμινάριο 12 ωρών με τίτλο: Ariston Multiple Intelligence-Διάγνωση Μαθησιακού Προφίλ και Σχεδιασμός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Το 2016 παρακολούθησε το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Δυσλεξία, Παιδικό Ιχνογράφημα, Συναισθηματική Νοημοσύνη» και το πρόγραμμα «Μαθαίνω να Μαθαίνω με το QLS» σε συνεργασία με την Ariston, Computer Academy και το πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.

Η ενσυναίσθηση και το προσωπικό ενδιαφέρον για κάθε μαθητή είναι τα εφόδια του σύγχρονου «δασκάλου» ώστε να πετύχει τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Στο νέο και δύσκολο περιβάλλον ο εκπαιδευτικός καλείται όχι απλώς να επιβιώσει αλλά και να ανταποκριθεί με επιτυχία, διότι «ο παιδαγωγός δε νομιμοποιείται να πει: εγώ το δίδαξα, ο μαθητής δεν το έμαθε». (Παπάς, Οικονόμου, Σκαλιάπας, 1997).

“Do not train a child to learn by force or harshness; but direct them to it by what amuses their minds, so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent of the genius of each”. – Plato

“Μην κάνεις χρήση βίας στη διδασκαλία των παιδιών” αλλά να τ’ ανατρέφεις με παιχνίδια για να μπορέσεις και εσύ να διακρίνεις ακόμα περισσότερο αυτό για το οποίο το καθένα τους είναι γεννημένο”.- Πλάτων