Αγγλικά

2018
LRN-C2-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ_2018
TOEIC-ΑΠΡΙΛΙΟΣ_2018
IELTS- TOEFL ΜΑΙΟΣ 2018
FCE - ΜΑΙΟΣ 2018
KET -PET ΜΑΙΟΣ 2018
TOIEC-IOYNIOΣ 2018
MSU B2-C2 ΜΑΙΟΣ 2018
ECCE MAY 2018
CPE DECEMBER 2018
TOIEC DECEMBER 2018
2017
B2 TOEIC-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
B2 TOEIC-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
KET (A2) & PET (B1) - ΜΑΪΟΣ 2017
TIE - ΜΑΪΟΣ 2017
YOUNG LEARNERS - ΜΑΪΟΣ 2017
TOEIC - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
Β2_TOEIC_-_ΙΟΥΝΙΟΣ_2017
MSU-C2_ΜΑΙΟΣ 2017
ECCE - ΜΑΙΟΣ 2017
ECPE - ΜΑΙΟΣ 2017
TOEIC - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
LRN_C2_IOYNIOΣ 2017
TOEIC - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
IELTS - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
LRN - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
FCE - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
IELTS - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
MSU Β2 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
MSU C2 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ECCE - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
2016
B2 TOEIC - ΜΑΪΟΣ 2016
CAMBRIDGE FCE for Schools – Μάιος 2016
KET CAMBRIDGE MAY 2016
PET CAMBRIDGE MAY 2016
MET - ΜΑΪΟΣ 2016
TIE - ΜΑΪΟΣ 2016
MSU C2 - Μάιος 2016
ECCE - ΜΑΪΟΣ 2016
ECPE - ΜΑΪΟΣ 2016
B2 TOEIC - ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
B2 TOEIC - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
MET - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
MSU - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ECCE - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
YOUNG LEARNERS_ΜΑΪΟΣ 2016
TOEIC - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
2015
TIE (C2) - Μάρτιος
TOEIC B1 & B2 - Μάιος
KET (A2) CAMBRIDGE - Μάιος
PET (B1) CAMBRIDGE - Μάιος
MSU (C2) - Μάιος
PTE 2 ΜΑΪΟΣ 2015
PTE 3 ΜΑΪΟΣ 2015
ECCE ΜΑΪΟΣ 2015
ECPE ΜΑΪΟΣ 2015
TIE(B2) ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
TOEIC C1-C2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
CAMBRIDGE - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
MET - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
TIE - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ECCE-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ECPE- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
2014
TOEIC (C1) - Μάρτιος
TOEIC C2 -Μάρτιος
TOEIC B2 - Μάιος
TOEIC C1 - Μάιος
TIE A2 - Απρίλιος
TIE A2+ - Απρίλιος
TIE B2 - Μάιος
TIE C2 - Μάιος
TOEIC B2 - Ιούνιος
TOEIC C1 - Ιούνιος
MSU C2 - Ιούνιος
LAAS BEGINNERS - Ιούνιος
A1 - Ιούνιος
PTE 2 - Ιούνιος
TOEIC B2- Νοέμβριος
TOEIC C1- Δεκέμβριος
CAMBRIDGE for Scools - Δεκέμβριος
MICHIGAN ECCE-Δεκέμβριος
PTE 3 - Δεκέμβριος
2013
TOEIC (B2) - Μάρτιος
TOEIC (B2) - Οκτώβριος
Beginners PRE - A1 - Μάιος
PTEGeneral Level 4 - Μάιος
PTEGeneral Level 2 - Μάιος
PTEGeneral Level 3 - Μάιος
TOEIC (B2) - Απρίλιος
TOEIC (C1) - Οκτώβριος
IELTS - Νοέμβριος
TOEIC (B2) - Ιούνιος
PTEGeneral Level 3 - Δεκέμβριος
Michigan - Δεκέμβριος
ECPE (Proficiency) -Νοέμβριος
TOEIC (C1) - Δεκέμβριος
TIE - Νοέμβριος
TOEIC (B2) - Δεκέμβριος
TOEIC (C1) - Δεκέμβριος
TOEIC C2 - Δεκέμβριος
TOEIC (B2) - Δεκέμβριος