Αποτελέσματα εξετάσεων σε πτυχία
Έτος Περίδος Γλώσσα Πτυχίο D / L
2014 Μάρτιος TOEIC (C1)
2014 Μάρτιος TOEIC C2
2013 Μάρτιος TOEIC (B2)
2013 Οκτώβριος TOEIC (B2)
2013 Μάιος Beginners PRE - A1
2013 Μάιος PTEGeneral Level 4
2013 Μάιος PTEGeneral Level 2
2013 Μάιος DELF A2
2013 Μάιος SORBONNE B1
2013 Ιούνιος Московский госудорственный университет имени М.В. Ломоносова :: Элементарный уровень ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ( στοιχειώδης γνώση)
2013 Ιούνιος Goethe-Zertifikat Β1 (Zertifikat Deutsch)
2013 Μάιος PTEGeneral Level 3
2013 Απρίλιος TOEIC (B2)
2013 Οκτώβριος TOEIC (C1)
2013 Νοέμβριος IELTS
2013 Ιούνιος TOEIC (B2)
2013 Δεκέμβριος PTEGeneral Level 3
2013 Δεκέμβριος Michigan
2013 Νοέμβριος ECPE (Proficiency)
2013 Δεκέμβριος SORBONNE B1
2013 Νοέμβριος ΚΠΓ Β2
2013 Δεκέμβριος TOEIC (C1)
2013 Νοέμβριος TIE
2013 Δεκέμβριος TOEIC (B2)
2013 Δεκέμβριος TOEIC (C1)
2013 Δεκέμβριος TOEIC C2
2013 Δεκέμβριος TOEIC (B2)
2012 Μάιος PTEGeneral Level 3
2012 Μάιος PTEGeneral Level 2
2012 Ιούνιος Goethe-Zertifikat Β1 (Zertifikat Deutsch)
2012 Μάιος Sorbonne C1
2012 Μάιος SORBONNE B2
2012 Μάιος SORBONNE B1
2012 Μάιος DELF B2
2012 Μάιος DELF A2
2012 Μάιος DELF A1
2012 Μάιος ECCE (Competency)
2012 Ιούνιος IELTS
2012 Δεκέμβριος ECCE (Competency)
2012 Νοέμβριος ECPE (Proficiency)
2012 Δεκέμβριος IELTS
2012 Δεκέμβριος IELTS
2012 Μάιος Proficiency
2012 Μάιος ΚΠΓ ΙΤΑΛΙΚΩΝ Β2 LIVELLO MEDIO
2012 Μάιος ΚΠΓ ΙΤΑΛΙΚΩΝ Α2 LIVELLO ELEMENTARE
2012 Μάιος ΚΠΓ Α2
2012 Μάιος ΚΠΓ Β2
2012 Ιούνιος TOEIC
2012 Μάιος TIE
2012 Μάιος Beginners PRE - A1
2012 Μάιος PTEGeneral Level 5
2011 Μάιος Beginners PRE - A1
2011 Μάιος PTEGeneral Level 2
2011 Ιούνιος GOETHE ZERTIFIKAT B1
2011 Ιούλιος TOEIC
2011 Μάιος DELF B2
2011 Μάιος DELF B1
2011 Μάιος DELF A2
2011 Μάιος TIE
2011 Μάιος TOEIC
2011 Μάρτιος TOEIC
2011 Μάιος DELF A1
2011 Μάιος ECPE (Proficiency)
2011 Μάιος PTEGeneral Level 3
2011 Μάιος ECCE (Competency)
2011 Δεκέμβριος PTEGeneral Level 3
2011 Δεκέμβριος ECCE (Competency)
2011 Φεβρουάριος TOEIC (B2)
2011 Νοέμβριος ECPE (Proficiency)
2011 Νοέμβριος ΚΠΓ C1
2011 Νοέμβριος ΚΠΓ Β1-Β2
2011 Νοέμβριος TOEIC (B2)
2011 Νοέμβριος TOEFL
2011 Νοέμβριος TOEIC (C1)
2011 Νοέμβριος TOEIC (B2)
2011 Σεπτέμβριος TIE
2010 Μάιος ECPE (Proficiency)
2010 Μάιος Beginners PRE - A1
2010 Ολόκληρη χρονιά TOEIC (C1)
2010 Ολόκληρη χρονιά TOEIC (B2)
2010 Μάιος ECCE (Competency)
2010 Μάιος Edexcel Level 2
2010 Μάιος PTEGeneral Level 3
2010 Μάιος A1 & A2
2010 Δεκέμβριος Edexcel 2 & 3
2010 Δεκέμβριος ECCE (Competency)
2010 Μάιος DELF B1
2010 Μάιος DELF A1
2009 Ολόκληρη χρονιά TOEIC (C1)
2009 Ολόκληρη χρονιά TOEIC (B2)
2009 Μάιος Beginners PRE - A1
2009 Μάιος ECPE (Proficiency)
2009 Μάιος Edexcel 2 & 3
2009 Νοέμβριος DELF A1
2009 Νοέμβριος DELF B1
2009 Δεκέμβριος ECCE (Competency)
2009 Μάιος PTEGeneral Level 3