Αγγλικά

Proficiency Class

Επιλέξτε τμήμα

Proficiency Class

Proficiency Class (December 2018 - Continue from summer)
Δευτέρα 15:00-17:00
Τετάρτη15:00-17:00
Σάββατο11:00-13:00

Proficiency Express Class May '18

Proficiency Express Class May '19
Τρίτη 16:00-18:00
Πέμπτη16:00-18:00
Σάββατο09:00-11:00

Proficiency Adults Class May '18

Proficiency Adults Class May '19
Δευτέρα 20:00-22:00
Τετάρτη20:00-22:00
Παρασκευή20:00-22:00