Αγγλικά

Lower Class

Επιλέξτε τμήμα

Lower Class

Lower 1 Class D19(από καλοκαίρι)
Τετάρτη20:00-22:00
Παρασκευή20:00-22:00
Σάββατο13:00-15:00
Lower 2 Class Μ20
Τρίτη 16:00-18:00
Πέμπτη16:00-18:00
Σάββατο09:00-11:00