Αγγλικά

E Class

Επιλέξτε τμήμα

E Class

E1 Class
Δευτέρα 19:00-20:00
Τετάρτη18:00-20:00
Παρασκευή 19:00-21:00
E2 Class
Τρίτη 16:00-18:00
Τετάρτη 17:00-18:00
Πέμπτη16:00-18:00