Αγγλικά

C Class

Επιλέξτε τμήμα

C Class

C1 Class
Τρίτη18:00-20:00
Πέμπτη 18:00-20:00
C2 Class
Δευτέρα 19:00-21:00
Παρασκευή 19:00-21:00
C3 Class
Τετάρτη 19:00-21:00
Παρασκευή 19:00-21:00