Αγγλικά

B Class

Επιλέξτε τμήμα

B Class

B1 Class
Δευτέρα 18:00-20:00
Τετάρτη18:00-20:00
B2 Class
Δευτέρα 18:00-20:00
Παρασκευή18:00-20:00
B3 Class
Τρίτη 18:00-20:00
Πέμπτη18:00-20:00