Αγγλικά

A Class

Επιλέξτε τμήμα

A Class

A1 Class
Δευτέρα 16:00-18:00
Παρασκευή16:00-18:00
A2 Class
Τρίτη 16:00-18:00
Πέμπτη16:00-18:00
A3 Class
Δευτέρα 17:00-19:00
Τετάρτη17:00-19:00