Ταχύρρυθμα για ενήλικες

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γριβάκη μπορούν να απευθύνονται μαθητές κάθε ηλικίας.

Είμαστε το μοναδικό Κέντρο σε όλο το νομό Ηρακλείου που έχει σε αποκλειστικότητα τη μέθοδο του FastSchool για ενήλικες. Όλοι οι ενήλικες λίγο πολύ γνωρίζουν Αγγλικά. Όλοι έχουν προσπαθήσει να μάθουν Αγγλικά σε κέντρα ξένων γλωσσών σε μικρότερη ηλικία, έχουν επίσης παρακολουθήσει μαθήματα στο σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο. Η Αγγλική είναι επίσης η επικρατέστερη γλώσσα, κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου και δεν υπάρχει άνθρωπος που καθημερινά να μην ακούει Αγγλικά. Αυτή η εμπειρία της βιωματικής εκμάθησης δημιουργεί τεράστιο απόθεμα εννοιών που ο ενήλικας υποσυνείδητα συγκρατεί στο υποσυνείδητο του και με την κατάλληλη διδακτική προσέγγιση μέσω της μεθόδου Fastschool καταφέρνει να αφομοιώσει εύκολα και γρήγορα.

Με το μοναδικό πρόγραμμα επιταχυνόμενης εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας για ενήλικες FastSchool δεν απαιτείται περισσότερο από 2-4 ώρες μάθημα κάθε εβδομάδα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι σπουδαστές μπορούν να δώσουν για τις εξετάσεις των επίσημα από τον Α.Σ.Ε.Π. αναγνωρισμένων πτυχίων.

Είναι ένα ευέλικτο και οικονομικό πρόγραμμα για Επαγγελματίες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Υπαλλήλους Οργανισμών, Πωλητές, Ναυτικούς, Εκπαιδευτικούς και Φοιτητές. Τα μαθήματα είναι ατομικά ή ομαδικά, η ένταξη του μαθητή γίνεται κατόπιν κατατακτήριου τεστ και το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε ενήλικα.

Αλλά και για κάθε γλώσσα υπάρχουν ταχύρρυθμα προγράμματα και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο όπου οι σπουδαστές κατόπιν κατατακτήριου τεστ και μετά από ενημέρωση του υπεύθυνου καθηγητή μπορούν να ενταχθούν στο αντίστοιχο τμήμα για την απόκτηση του εκάστοτε πτυχίου.