Συνομιλίας

Πολλές φορές έρχονται στο χώρο μας άτομα που ενώ έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Αγγλικών και άλλων ξένων γλωσσών αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προφορική επικοινωνία. Δεν έχουν δηλαδή ευχέρεια στο λόγο καθώς επίσης και επαρκές λεξιλόγιο που να τους δίνει τη δυνατότητα να μιλούν με άνεση στο χώρο εργασίας τους ή στις καθημερινές τους συνδιαλέξεις. Σκοπός μας είναι η βελτίωση της ικανότητας του προφορικού λόγου μέσα από συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων και ακουστικές ασκήσεις σε προγράμματα που είναι προσαρμοσμένα στο διαθέσιμο χρόνο των υποψήφιων σπουδαστών. Με τη βοήθεια οπτικοακουστικών προγραμμάτων καθώς και άλλων Multimedia Programs για πρακτική εξάσκηση, ο σπουδαστής βελτιώνει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες βασισμένος σε θεματολογία που είναι προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα και τους στόχους του. Τέλος τα Προγράμματα Συνομιλίας διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές -native speakers- που η εν λόγω γλώσσα είναι η μητρική τους.