Ορολογίας

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών 'Γριβάκη' έχετε τη δυνατότητα να μάθετε Αγγλικά στον τομέα του ενδιαφέροντος σας εύκολα και γρήγορα. Πολλές φορές για επαγγελματικούς λόγους, σπουδές, τουρισμό κλπ. έχουμε την ανάγκη ή την επιθυμία να μάθουμε και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα εξειδικευμένα. Μεγάλη έμφαση δίνεται σε όλες τις δομές της Αγγλικής γλώσσας: reading, listening, writing, speaking. Η ακουστική κατανόηση της γλώσσας (listening skills), η εξάσκηση του προφορικού λόγου (speaking skills), η κατανόηση του γραπτού λόγου (reading skills), η εξάσκηση του γραπτού λόγου (writing skills) δίνουν την δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη γνώση της Αγγλικής στο τομέα του ενδιαφέροντος του.

Στο κέντρο μας μπορείτε να επιλέξετε τις μέρες και τις ώρες που σας εξυπηρετούν καθώς επίσης και το ρυθμό συχνότητας των μαθημάτων για να ολοκληρώσετε τα προγράμματα ορολογίας που προσφέρουμε. Όλα τα προγράμματα είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στις ανάγκες των σπουδαστών ανάλογα με το χρόνο και το κόστος που θέλουν να διαθέσουν. (Η διαθεσιμότητα ωραρίων ποικίλει ανάλογα με το πρόγραμμα και την περίοδο έναρξης.) Τέλος ο μαθητής μπορεί ακόμα και από το σπίτι του ή το γραφείο του να μαθαίνει Αγγλικά με on-line προγράμματα και την αντίστοιχη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο καθηγητή.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα προγράμματα που υπάρχουν: Business English, Banking English, Accounting English, Hotel English, Travel English, Office English, Engineering English, Doctor's English, Nurses English, English of Law Terms etc.