Για παιδιά

Aπό πολύ μικρή ηλικία τα παιδία σας μπορούν να ξεκινήσουν τα πρώτα βήματα τους στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εκμάθηση μιας καινούργιας γλώσσας από μικρή ηλικία αποτελεί μια θαυμάσια περιπέτεια από την οποία τα παιδιά μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία που ονομάζεται 'Piccolingo' και παρουσιάζει όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούν οι 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών. Η εκστρατεία απευθύνεται ειδικά στους γονείς και προσπαθεί να τους πείσει ότι τα παιδιά μπορούν και πρέπει να μάθουν ξένες γλώσσες ακόμα και από την προσχολική τους ηλικία. Μαθαίνοντας ξένες γλώσσες από μικρή ηλικία τα παιδιά μπορούν να επικοινωνούν πιο εύκολα, να αισθάνονται άνετα σε οποιαδήποτε χώρα, να αυξάνουν μεγαλώνοντας τις πιθανότητες τους για εύρεση εργασίας, να εκτιμούν το δικό τους πολιτισμό και να δείχνουν ενδιαφέρον για τους ξένους πολιτισμούς.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γριβάκη μπορείτε να απευθυνθείτε από πολύ νωρίς και μόλις σκεφτείτε να εντάξετε τα παιδιά σας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
Υπάρχουν προγράμματα για κάθε ηλικία και για κάθε γλώσσα. Τα τμήματα είναι σχεδιασμένα ώστε οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν την ξένη γλώσσα με στόχο το παιδί να τη μάθει με ευχάριστο τρόπο και να την αγαπήσει. Τα προσεχτικά επιλεγμένα βιβλία και η ένταξη των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία κάνουν την εκμάθηση πολύ πιο ευχάριστη για τους μικρούς μας μαθητές.

Ερχόμενοι στο χώρο μας, μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών ώστε το παιδί σας να μπορέσει να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της εκάστοτε γλώσσας μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.