Προφίλ του φροντιστηρίου
Δέσποινα Γριβάκη :: Ιδιοκτήτρια στο κέντρο ξένων γλωσσών Language Center στο Ηράκλειο Κρήτη Το κέντρο Ξένων Γλωσσών "Γριβάκη" ιδρύθηκε το 2005 με στόχο την ανταπόκριση σε μια σύγχρονη και ιδιαίτερα απαιτητική εκπαιδευτική πραγματικότητα με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους μαθητές. Δίνοντας έμφαση τόσο στις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης, όσο και στις ανθρώπινες αξίες και τη δημιουργικότητα, στοχεύουμε στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης για τους μαθητές μας.

Με πολυετείς σπουδές στην Αγγλία, και μετά από παρακολούθηση αρκετών δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ως μέρος των σπουδών μου, προσπάθησα να δημιουργήσω ένα κέντρο ξένων γλωσσών βασισμένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με άριστη οργάνωση, μοντέρνες εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικό υλικό με σύγχρονα οπτικοαουστικά μέσα και ένα ευχάριστο περιβάλλον, διαμορφώνοντας έτσι ένα ελκυστικό σύστημα εκμάθησης.

Μεγάλη έμφαση δίνεται στην επιλογή του προσωπικού και τη συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη των καθηγητών μας. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών "Γριβάκη", οι καθηγητές και η διεύθυνση παρακολουθούμε συνεχώς σεμινάρια, ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και ακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις κάθε εποχής. Τέλος, η μεγάλη επιτυχία μας βασίζεται στη συνεργασία μας με τους γονείς καθώς και στις άριστες διαπροσωπικές μας σχέσεις για το καλύτερο μέλλον των παιδιών μας.

Με τιμή,
Δέσποινα Γριβάκη