Ρώσικα

Το ρωσικό αλφάβητο είναι μια παραλλαγή του ελληνικού (βυζαντινού),που επινοήθηκε του 9ο αιώνα με σκοπό τη διάδοση της Αγίας Γραφής στους σλαβόφωνους. Αποτελεί έργο των μονάχων από τη Θεσσαλονίκη Κύριλλου και Μεθόδιου και του διαπρεπούς Αγιορείτη μοναχού και λογίου Μαξίμου του Γραικού, η δράση των οποίων είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ρωσικής γλώσσας.

Τα ρώσικα είναι μια πλούσια και εκφραστική γλώσσα με τεράστια ευελιξία, χωρίς μεγάλες δυσκολίες για ελληνόφωνους σπουδαστές ( σε σύγκριση με τους αγγλόφωνους)εξαιτίας της κοινής προέλευσης και της κοινής δομής γραμματικής και συντακτικού. Επίσης , στη ρωσική γλώσσα χρησιμοποιούνται πάρα πολλές λέξεις με ελληνικές ρίζες , οι οποίες γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους σπουδαστές.

Ένας σπουδαστής θα είναι στη θέση να επικοινωνεί για θέματα καθημερινής ζωής μετά από 100-120 διδακτικές ώρες.

Η τελειοποίηση των γνώσεων στη ρώσικη γλώσσα μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή. Παρόλ΄αυτά, για να φτάσει κανείς στο ανώτερο επίπεδο γνώσεως της ρωσικής γλώσσας χρειάζονται περίπου έξι ακαδημαϊκά έτη.

Το βασικότερο πρόβλημα στην εκμάθηση ρωσικών είναι οι πτώσεις, οι προθέσεις , που συντάσσονται με συγκεκριμένες πτώσεις, τα ρήματα κίνησης και το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα μέρη του λόγου κλίνονται ακόμα και τα αριθμητικά και οι αντωνυμίες! Κουράγιο, τα 2 πρώτα χρόνια είναι δύσκολα!!!